Pomysł powołania Polskiego Klubu Camino de Santiago pojawił się jesienią 2003 roku. Podstawowymi celami, które Klub zamierza realizować w Polsce, są: 1. dostarczanie możliwie pełnej informacji ludziom, którzy zamierzają wybrać się na Camino i chcą jak najwięcej dowiedzieć o Drodze i o panujących na niej warunkach; 2. promowanie Camino - najsławniejszej na świecie trasy pielgrzymkowej, o której Polacy prawie niczego nie wiedzą. Przyjęliśmy założenie, że Klub tworzyć mogą Polacy - niezależnie od wyznania, a także niewierzący - którzy Camino przeszli, przejechali na rowerze lub koniu; nie wyklucza to obecności wśród jego członków osób innych narodowości, a także tych osób, które nigdy nie były i nie będą na Camino, ale gotowe są współpracować przy realizacji celów Klubu. Osoby te mogą być członkami wspierającymi i honorowymi Klubu.
      Ci, którzy przeszli Drogę do Jakuba (Camino de Santiago znaczy Droga do Jakuba), wiedzą, że Camino jest cenne. Z Camino wraca się lepszym. Po dojściu do Santiago de Compostela umiera stary człowiek i rodzi się nowy. Camino jest wartością dla wszystkich: dla katolików, dla ludzi innych wyznań, dla poszukujących i wątpiących, a także dla osób określających się jako niewierzący, których na Camino jest sporo. Camino, które jest europejskim dziedzictwem kulturalnym, przyjmuje wszystkich. W schroniskach dla pielgrzymów - zwanych refugios lub alberques de peregrinos - z reguły pytają (dla celów statystycznych) o narodowość, czasem o wiek, nigdy o wyznanie. Wszyscy, którzy idą Camino, traktowani są przez hiszpańskich gospodarzy z jednakowym szacunkiem. Również społeczność pielgrzymów łączy specyficzna ludzka solidarność i sympatia, niezależnie od wyznania. Jest to wielka wartość Drogi.
     Polski Klub Camino de Santiago jest grupą nieformalną, tworzoną przez cztery osoby, który zainicjowały jego powstanie. Każdy nowy członek Klubu będzie powitany z radością. Klub nie ma osobowości prawnej. Zmiana charakteru organizacyjnego i sytuacji prawnej Klubu zależy wyłącznie od woli jego członków.

Buen Camino!

Wlodzimierz Antkowiak (listopad 2003)

Członkowie Polskiego Klubu Camino de Santiago:
o. Roman Wcisło (Camino 1992,1993,1995,1996) e-mail
Iwona Wcisło (Camino 1993) e-mail
Wojciech Leśków (Camino 1994) e-mail
Barbara Karpała (Camino 1997, 1998) e-mail
Róża Rychlik (Camino 1997, 1998, 1999)         
Jerzy Kazimierczak (Camino 1997) e-mail
Teresa Krupska (Camino 1999)         
Jerzy Jasiczek (Camino 1999, 2002, 2003, 2004) e-mail
Jarek Buczek (Camino 2000) e-mail
Piotr Knapczyk (Camino 2001) e-mail
Włodzimierz Antkowiak (Camino 2003) e-mail
Ewa Szul-Skjoeldkrona (Camino 2003-2004) e-mail
Katarzyna Bednarz (Camino 2004, 2006) e-mail
Marek Cienkiewicz (Camino 2004) e-mail
Piotr Kucab (Camino 2004) e-mail
Krystyna Sadura-Pałac (Camino 2004, 2005, 2005) e-mail
Zofia Solarz (Camino 2004) e-mail
o. Wojciech Krok OP (Camino 2004) e-mail
o. Paweł Barszczewski OP (Camino 2004, 2006) e-mail
Piotr Kobus (Camino 2004) e-mail
Lucyna Szomburg (Camino 2004) e-mail
Monika Buczkowska (Camino 2004, 2006, 2007) e-mail
Paweł Buczkowski (Camino 2004, 2006, 2007) e-mail
Alicja Dziekańska (Camino 2004) e-mail
Piotr Dziekański (Camino 2004)         
Mirek Dziekański (Camino 2004) e-mail
Edyta Tombarkiewicz (Camino 2004) e-mail
Maria Ewa Branicka (Camino 2004) e-mail
Asia Marciniak (Camino 2004) e-mail
Danuta Boruc (Camino 2004) e-mail
Adam Mróz (Camino 2004, 2005) e-mail
Jola Mróz (Camino 2004, 2005) e-mail
Piotr Laskowski (Camino 2004, 2005) e-mail
Agata Bak (Camino 2004, 2005) e-mail
Bożena i Marcin Bogdańscy (Camino 2004, 2007) e-mail
ks. Zbigniew Tomczyk (2004, 2005, 2008) e-mail
Marek Chorąży (2004) e-mail
Krystyna Siekierska (2004) e-mail
Karol Pałac (Camino 2005, 2006) e-mail
Erica Idle (Camino 2005, 2006) e-mail
Monika Haze (Camino 2005)         
ks. Dariusz Doburzynski (Camino 2005) e-mail
Beata Mizerska (Camino 2005) e-mail
Joanna Botwinowska (Camino 2005) e-mail
Basia Pisarska (Camino 2005)         
Maria "Miśka" Lempart (Camino 2005) e-mail
Iwona Kaniewska (Camino 2005) e-mail
Maciej Kaniewski (Camino 2005)         
Emilia Kędziorek (Camino 2005) e-mail
Krysia Szurek (Camino 2005) e-mail
Łukasz Koziarski (Camino 2005) e-mail
Janusz Gamracy OP (Camino 2006) e-mail
Piotr Barczyński (Camino 2006) www
Michał Lemański (Camino 2006) e-mail
Tomasz Daniec (Camino 2006) e-mail
Judyta Hachuła (Camino 2006) e-mail
Sebastian Macioł (Camino 2006) e-mail
Ewa Rymek (Camino 2006) e-mail
Jola Bartosiak (Camino 2006) e-mail
Jagoda Perycz (Camino 2006) e-mail
Anna Jarczewska (Camino 2006) e-mail
Czesła Gadomski (Camino 2006)         
Helena Śliwińska (Camino 2006) e-mail
Barbara Mendyk (Camino 2006) e-mail
Emil Mendyk (Camino 2006) e-mail
Weronika Auron (Camino 2006) e-mail
Michał Karpiel (Camino 2006) e-mail
Aga Gańczorz (Camino 2006, 2007) e-mail
Monika i Piotr Pasieczni (Camino 2006) e-mail
Edward Babiasz (Camino 2007) e-mail
Waldemar Bartnicki (Camino 2007) e-mail
Kasia Wieczorek (Camino 2007) e-mail
Michał Piec (Camino 2007) e-mail
Jarosław Żołnacz (Camino 2007) e-mail
Grzegorz Pełka (Camino 2007) e-mail
Aldona Sieroda (Camino 2007) e-mail
Kasia Gajos (Camino 2007) e-mail
Andrzej Gołębiewski (Camino 2007) e-mail
Ewa Jasińska (Camino 2007) e-mail
Andrzej Moniuszko (Camino 2007) e-mail
Teresa Wójtowicz (Camino 2007) e-mail
Justyna Wojdyga (Camino 2007) e-mail
Ewa Maria Slaska (Camino 2007) e-mail
Katarzyna Korta (Camino 2007) e-mail
Michał Nowak (Camino 2007) e-mail
s. Nina Irena Filipczyk (Camino 2007) e-mail
Sylwia Sitek (Camino 2007) e-mail
Zofia Gajos (Camino 2007) e-mail
Hanna i Ryszard Tylkowscy (Camino 2007, 2008) e-mail
Kinga Sozańska (Camino 2007) e-mail
Paweł Nobis (Camino 2007) e-mail
Paulina Samborska (Camino 2007) e-mail
Stanisław Pawnuk (Camino 2007) e-mail
Dariusz Drozd (Camino 2007) e-mail
Arkadiusz Adamczuk (Camino 2007) e-mail
Agnieszką Kołodziej-Adamczuk (Camino 2007)         
Andrzej Gołębiewski (Camino 2007, 2008, 2009) e-mail
Artur Muc (Camino 2008) e-mail
Janusz Opyrchał-Bojarski (Camino 2008) e-mail
Bogdan Żerkowski (Camino 2008) e-mail
Krystyna Bily (Camino 2008) e-mail
Bogdan Hollert (Camino 2008) e-mail
Katarzyna Kasyna (Camino 2008) e-mail
Małgorzata Burcicka-Kozieł (Camino 2008) e-mail
Jan i Maria Czerewatyj (Camino 2008) e-mail
Andrzej Stróżyński (Camino 2008) e-mail
Ryszarda i Barbary Choroś (Camino 2008) e-mail
Jacek Nowakowski (Camino 2008) e-mail
Anna Sapeta (Camino 2008) e-mail
Szymon Adamski (Camino 2008) e-mail
Zygmunt Targoński (Camino 2008) e-mail
Olgierd Neyman (Camino 2008) e-mail
Marta Białokryty (Camino 2008) e-mail
Renata Zając (Camino 2008) e-mail
Magdalena Goras (Camino 2008) e-mail
Katarzyna Turecka (Camino 2008) e-mail
Agnieszka Rumiez (Camino 2008) e-mail
Celina i Adam Giełażynowie (Camino 2008) e-mail
Paweł Wolanczyk (Camino 2008) e-mail
Ireneusz Lewandowski (Camino 2004-2008) e-mail
Bohdan Gumowski (Camino 2008) e-mail
Sławomir Gurdała (Camino 2008) e-mail
Zofia Fryźlewicz (Camino 2008) e-mail
Łukasz Klimkiewicz (Camino 2008) e-mail
Ewa i Grzegorz Stankiewiczowie z Synami (Camino 2008) e-mail
Ewa i Krzysztof Marcinkowscy (Camino 2008) e-mail
Beata Fojcik (Camino 2008) e-mail
Grażyna Fiałkowska (Camino 2008) e-mail
Rafał Paweł Łyżwa (Camino 2008) e-mail
Zbigniew Ilków (Camino 2008) e-mail
Bogdan Czarniawski (Camino 2008) e-mail
Krzysztof Kiżuk (Camino 2008) e-mail
Stefania Gubalska (Camino 2008) e-mail
Ryszard Musiał (Camino 2009) e-mail
Andrzej Łuszczyk (Camino 2009) e-mail
Andrzej Wiciński (Camino 2009) e-mail
Wojciech Biernat (Camino 2009) e-mail
ks. Adrian Galbas SAC (pallotyni) (Camino 2009) e-mail
Roman i Bożena Chomiczewscy (Camino 2009) e-mail
Robert Gwóźdź (Camino 2009) e-mail
Jacek Fijolek (Camino 2009) e-mail
Kamil Gołuszka (Camino 2009) e-mail
Kasia Ryba (Camino 2009) e-mail
Dorota Napieracz (Camino 2009)         
Małgorzata Stelmach (Camino 2009) e-mail
Antoni Musiał (Camino 2009)         
Paweł Kaszyński (Camino 2009) e-mail
Dariusz Kowalczyk (Camino 2009) e-mail
Robert Kalisiak (Camino 2009) e-mail
Jarosław Rowiński (Camino 2009) e-mail
Malvina Kupinski (Camino 2009) e-mail
Magda Tlatlik (Camino 2009) e-mail
Grzegorz Majda (Camino 2009) e-mail
Maciej Nawrot (Camino 2010) e-mail
Paweł Dąbrowski (Camino 2010) e-mail
ks. Krzysztof Żygadło MS (Camino 2010) e-mail